top of page

בית דו משפחתי ברעות

בבית הדו משפחתי הזה השתמשנו בחומרים גולמיים – עץ וברזל – ובמעברים נקיים ובהירים בין החדרים. השילוב יוצר תחושת מרחב וקלילות ותחושה של דינמיות במבנה קבוע מראש.

bottom of page