top of page

בית פרטי במושב

אל מול אין ספור קשיים בירוקרטיים ופיזיים, בית עמותה סגור וחשוך הפך למרחב חם ופתוח למשפחה צעירה. הקומה שנבנתה על הגג, והרחבת החלל הציבורי אל הגינה, הוסיפו מרחב והמון אור, שהפך לחלק אינטגרלי מהבית.

bottom of page