top of page

דירה בבניין לשימור

בעיצוב דירות לשימור, חשוב לשמור לא רק על התקנות והתאום מול הרשויות, אלא גם לתת תשומת לב להיסטוריה, לפרטים ןלאופי הייחודי של הדירה.

במהלך השנים צברתי ניסיון רב בפרוייקטים כאלו, בהטמעת טכנולוגיות עכשוויות לתוך מבנים ישנים ובשילוב המאפיינים הייחודיים של החלל בעיצוב חדש ועדכני.

bottom of page