תכנון בית בוץ
תכנון בית בוץ

אדריכלות ירוקה

תכנון בית בוץ
תכנון בית בוץ

אדריכלות ירוקה

תכנון בית בוץ
תכנון בית בוץ

בניה אקולוגית

תכנון בית אקולוגי
תכנון בית אקולוגי

בניה אקולוגית

תכנון בית בוץ
תכנון בית בוץ

בניה אקולוגית

בניה ירוקה

 שמירה על ערכי הסביבה והשתלבות בנוף הם שני הערכים המובילים בבנייה ירוקה. בבית הזה השתמשנו בחומרים אורגניים, טבעיים ומקומיים. התכנון מאפשר ניצול מקסימלי של אנרגיה ובידוד, בעזרת קירות בוץ, גג קל ושלד עץ.