בניה ירוקה

 שמירה על ערכי הסביבה והשתלבות בנוף הם שני הערכים המובילים בבנייה ירוקה. בבית הזה השתמשנו בחומרים אורגניים, טבעיים ומקומיים. התכנון מאפשר ניצול מקסימלי של אנרגיה ובידוד, בעזרת קירות בוץ, גג קל ושלד עץ.