top of page

בית ברמת הגולן

עץ, בטון וברזל שחור שלושה חומרים המובילים את הקונספט ויוצרים מראה פנימי אורבני לבית שטובל בטבע. אורבניות בטבע. המפתחים - גדולים, זהים וניצבים זה מול זה - מחברים את הבית לסביבה ומאפשרים מרחב ותחושת חוץ פנים חוץ בלתי נפרדת

View More
bottom of page